Hasičská technika kedysi

Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre prezentuje po 18-krát exponáty zo svojich zbierok na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu.

Odborní garanti Ing. Wáclav Gidaszewski a Peter Kováčik pripravili v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi z obcí Veľké Uherce, Ivanka pri Nitre a Svätoplukovo jedinečnú expozíciu historickej hasičskej techniky. Za túto expozíciu získali počas slávnostného udeľovania cien strojárskeho veľtrhu čestné uznanie.

Na výstave je prezentovaných 14 exponátov, z ktorých 9 patrí do zbierok Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre. Najstarším strojom je ručná záprahová striekačka pochádzajúca z obce Horný Almáš z r. 1880, ktorú musia uviesť do prevádzky 5 hasiči – 4 pumpujúci vodu a jeden obsluhujúci hadicu so striekačkou. Ukážky funkčnosti tohto typu striekačky sú prezentované na mladšom type pochádzajúcom z obce Dolné Obdokovce z r. 1935.

Unikátom je funkčná parná striekačka z r. 1883 od viedenského výrobcu hasičských strojov Wilhelma Knausta. Spločnosť na výrobu hasiacich strojov a zariadení existovala v rokoch 1822-1938, v r. 1883 vyrobila iba 3 modely trojvalcovej hasičskej striekačky so vstrekovaním pary. Jednu z nich zakúpila továreň na ohýbaný nábytok bratov Thonetovcov vo Veľkých Uherciach do dobrovoľného továrenského hasičského zboru, ktorú neskôr v r. 1928 odkúpila obec Veľké Uherce do dobrovoľného hasičského zboru obce, kde je udržiavaná vo funkčnom stave dodnes. Zaujímavosťou je, že bola použitá pri požiari cukrovaru Karola Stummera v Továrnikoch v r. 1929 a požiari Bojnického zámku v r. 1950.

Ďalšími exponátmi na výstave sú hasičské automobily: AS 16 – Praga RN z r. 1948 od DHZ Svätoplukovo, Škoda 706 RTPH z r. 1981 a DVS 12 – AVIA A 31 z r. 1989 od DHZ Ivanka pri Nitre, TATRA T 805 so striekačkou  PS 8 z r. 1959 , ZIL 157 – AR 37 z r. 1967.

Súčasťou programu sú aj ukážky prenosnej motorovej striekačky PS-8 z r. 1958 od DHZ Ivanka pri Nitre a ďalšie zaujímavosti – ručný hasiaci prístroj zo začiatku 20. storočia Prometeus, ručná hasičská pumpa, smolované hasičské vedro z napoleonských čias a historický hasičský drevený hák.

Výstavu „Hasičská technika kedysi“ môžete vidieť na vonkajšej ploche pred pavilónom M4 vo výstavnom areáli Agrokomplexu Nitra počas 18. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu (24.-27.5.2011) v čase od 9.00 do 18.00 hod.

  • Anketa

    Akou formou získavate informácie o podujatiach v SPM?

    Výsledky

    Loading ... Loading ...
  • Partneri