Výstava o NPŽ v Nových Zámkoch – sprievodné akcie: jazda kolesovým vláčikom a výstava modelového koľajiska Klubu železničných modelárov a priateľov železníc z Komárna

Fotografie z vernisáže výstavy o Nitrianskej poľnej železnici (9. 2. 2012) a zo sprievodnej akcie (29. 3. – 1. 4. 2012) – jazda kolesovým vláčikom a výstava modelového koľajiska na železničnej stanici v Nových Zámkoch

 

Fotografie modelového koľajiska „Klubu železničných modelárov a priateľov železníc z Komárna“

Odporúčané články