Expozícia triedy ľudovej školy z 1. polovice 20. storočia na Expo Schola – VVI 2012

V dňoch 19. – 21. 4. 2012 sa Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre predstavilo počas 1. ročníka výstavy vzdelávania, didaktickej techniky a inovácií expozíciou triedy ľudovej školy z 1. polovice 20. storočia.

Zariadenie pôvodnej triedy sa nachádza v skanzene SPM v objekte ľudovej školy pochádzajúcej z obce Divín.

Odporúčané články