Tradičné remeslá a spracovateľstvo

Expozícia dokumentuje tradičné technológie spracovania rastlinných a živočíšnych produktov. Tematicky nadväzuje na úvodnú expozíciu „Najstaršie dejiny poľnohospodárstva“, ktorá sa končí stredovekom. Témy ako novoveké manufaktúrne a veľkovýrobné technológie spracovania, výroba a uchovania poľnohospodárskych produktov predovšetkým potravín sú prezentované v 14 samostatných kójach:

 • mlynárstvo
 • pekárstvo
 • olejárstvo
 • mäsiarstvo
 • mliekarstvo
 • spracovanie priadnych rastlín
 • debnárstvo, kolárstvo, tokárstvo, rezbárstvo
 • kováčstvo
 • garbiarstvo, sedlárstvo
 • cukrovarníctvo
 • konzervárenstvo
 • liehovarníctvo
 • pivovarníctvo
 • vinohradníctvo a vinárstvo
 • Anketa

  Akou formou získavate informácie o podujatiach v SPM?

  Výsledky

  Loading ... Loading ...
 • Partneri