npz

Autor kresby: Mikuláš Horváth

 

Vzácnym unikátom v múzeu je múzejná úzkorozchodná Nitrianska poľná železnica (NPŽ), ktorá počas ohlásených podujatí prevádzkuje 3 parné rušne: U 35.901 Križko (1918, zrekonštruovaný za pomoci doc. Ing. Ladislava Križana v r. 1990), U 36.001 (1949), U 25.001 (1951).

Vo funkčnom vozovom parku NPŽ sa nachádza: dieselelektrický rušeň, 4 vyhliadkové vozne, 2 historické kryté vozne z Korytnice, ručná drezina, železničná točňa z Radošiny (1908), detská železnica – elektrický vláčik.

Súčasťou NPŽ v skanzene je vozeň „Šaling“ z Dobroče z obdobia SNP, vagóny (repné, služobný, na vrecovaný a kusový tovar), nefunkčný rušeň BS-70 č. 14 (1944) nazývaný Bibiana, 1 dieselelektrický a dieselový rušeň.

 

Prevádzka Nitrianskej poľnej železnice

Za prevádzku Nitrianskej poľnej železnice zodpovedá prednosta. Je najvyššie postavenou osobou v najkrajšej uniforme. Zodpovedajú sa mu všetci zamestnanci.

Na NPŽ sa nachádzajú 2 malé drevené staničkyStanica Skanzen a Stanica Brána, ktoré majú na starosti výpravcovia. Výpravcovia vypravujú vlaky a zodpovedajú za prevádzku a dodržiavanie grafikonu. Rovnako ako prednosta majú červenú čiapku a výpravku.

Závorár-výhybkár je tá istá osoba. Zodpovedá za ovládanie mechanických (ručných)  závor a za posun vlaku na správnu koľaj.

Rušňovodiči deň vopred pripravujú parný rušeň na jazdu. Musia pripraviť dostatok uhlia, vody, vykonať tlakové skúšky t.j. vyskúšať tlak kotla, skontrolujú celý rušeň a pred začatím prepravy s cestujúcimi sú povinní vykonať skúšobnú jazdu.

V búdke rušňovodiča, ktorá sa slangovo nazýva „kuchyňa“, sa počas jazdy nachádza rušňovodič so svojím asistentom kuričom.

O cestujúcich vo vagónoch sa starajú sprievodcovia, ktorí kontrolujú cestovné lístky a značia ich preštiknutím. Dávajú pozor na bezpečnosť cestujúcich a poskytujú informácie.

V staničkách predávajú lístky a poskytujú informácie vždy milé a usmiate tety pokladníčky.

Vlaky jazdia po 2 tratiachokruh skanzenom (1,6 km), rovná trať spájajúca Skanzen s Výstaviskom (1 km).

Pri príležitosti 25. výročia NPŽ (výstava Agrokomplex 2010) bol vydaný klasický kartónový vlakový cestovný lístok, ktorý je v predaji celoročne ako cestovný lístok na NPŽ v 3 verziách: smer Okruh, smer Skanzen – Brána, smer Brána – Skanzen.

NPŽ je v prevádzke počas ohlásených podujatí  (podľa kalendária) a na objednávku.

 


 

 

 


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *