O NÁS

Slovenské poľnohospodárske múzeum bolo založené dňa 23. 10. 1922 v Bratislave. Výstavba jeho sídla sa uskutočnila v r. 1924-28 pod vedením architekta Michala Milana Harminca a staviteľa V. Nekvasila. Nachádzalo sa v budove na Vajanskom nábreží, kde v súčasnosti sídli Slovenské národné múzeum. Počas výstavby múzea sa v r. 1927 v ešte nedokončenej budove konala „Výstava slovenských žúp“, ktorej exponáty sa stali základom zbierkového fondu. Zbierkový fond sa rozširoval najmä zásluhou škôl, inštitúcií, výskumných ústavov, podnikov a jednotlivcov, narástol do jednotlivých expozícií tak, že 4. 5. 1930 bolo múzeum slávnostne otvorené pre širokú verejnosť pod názvom Zemedelské múzeum v Bratislave. Táto slávnosť bola v priamom prenose vysielaná aj v rozhlase.

Počas 2. svetovej vojny bola budova múzea poškodená, z tohto dôvodu v r. 1960 bolo sídlo múzea premiestnené do Nitry. Najskôr sa výstavné priestory nachádzali pod Nitrianskym hradom na Samovej ulici č. 4.

Od 1. 1. 1978 patrí múzeum pod správu štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra. Zo Samovej ulice sa múzeum presťahovalo na Dlhú ulicu č. 92, kde sa nové expozície sprístupnili verejnosti v r. 1992. Dnes sa expozície rozprestierajú na ploche cca 8 900 m2, okrem výstavných priestorov je súčasťou múzea aj skanzen, Nitrianska poľná železnica a knižnica. Celková plocha areálu múzea dnes zaberá rozlohu viac ako 30 hektárov.


 • Od 1. marca 2013 prebehli na múzeu organizačné zmeny, múzeum je začlenené priamo pod vedúceho ekonomického úseku štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra,  š.p.
 • Na čele strediska SPM je vedúci strediska, spadá pod neho 6 zamestnancov, ktorí zabezpečujú jeho celoročnú prevádzku.
 • Vo svojom zbierkovom fonde vlastníme viac ako 28-tisíc zbierkových predmetov z celej oblasti poľnohospodárstva.
 • V knižnici múzea sa nachádza 43 363 ks knižných jednotiek.
 • Od r. 2010 vykonávame odbornú evidenciu zbierkových predmetov elektronicky v programe BACH – PRO MUSEUM na 5 pracoviskách v databázach Etnografia, Numizmatika, Obecné zbierky a Prírastková kniha. Skatalogizovaných a odborne opísaných vrátane fotografií je zatiaľ 2285 zbierkových predmetov, t.j. asi desatina zo všetkých zbierkových predmetov múzea.
 • Mimo možnosti prehliadok stálych expozícií a skanzenu ľudovej architektúry každoročne pripravuje múzeum pre návštevníkov programové kalendárium akcií, ktoré sú spojené s kalendárnymi a výročnými zvykmi, tradíciami, odbornými podujatiami prebiehajúcimi vo výstavnom areáli Agrokomplex a krátkodobé výstavy komoditne spájané s poľnohospodárskou tematikou.
 • Najvýznamnejšie a opakované sú:  Staviame my máje, Noc v múzeu, Múzeum patrí deťom, Traktorparáda, Tradičné kosenie lúk a senobranie, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Mikulášsky vlak.
 • V súčasnosti stále expozície rozširujeme o expozíciu hospodárskeho dvora, kde sa zameriavame na chov našich pôvodných hospodárskych zvierat – oviec, kôz, koní a pod. Využívame ich pri predvádzaní živých ukážok ako sú ťahanie gepľa, zvážanie sena i na vozenie detí.
 • Už 27-rok je v prevádzke Nitrianska poľná železnica, ktorá každoročne prevezie 20-tisíc návštevníkov.  Pre deti jazdí detský elektrický vláčik.

 

Z digitalizácie zbierkového fondu…

 • Anketa

  Akou formou získavate informácie o podujatiach v SPM?

  Výsledky

  Loading ... Loading ...
 • Partneri