Slovenské poľnohospodárske múzeum bolo založené dňa 23. 10. 1922 v Bratislave. Výstavba jeho sídla sa uskutočnila v r. 1924-28 pod vedením architekta Michala Milana Harminca a staviteľa V. Nekvasila. Nachádzalo sa v budove na Vajanskom nábreží, kde v súčasnosti sídli Slovenské národné múzeum.

Počas výstavby múzea sa v r. 1927 v ešte nedokončenej budove konala „Výstava slovenských žúp“, ktorej exponáty sa stali základom zbierkového fondu. Zbierkový fond sa rozširoval najmä zásluhou škôl, inštitúcií, výskumných ústavov, podnikov a jednotlivcov, narástol do jednotlivých expozícií tak, že 4. 5. 1930 bolo múzeum slávnostne otvorené pre širokú verejnosť pod názvom Zemedelské múzeum v Bratislave. Táto slávnosť bola v priamom prenose vysielaná aj v rozhlase.

Počas 2. svetovej vojny bola budova múzea poškodená, z tohto dôvodu v r. 1960 bolo sídlo múzea premiestnené do Nitry. Najskôr sa výstavné priestory nachádzali pod Nitrianskym hradom na Samovej ulici č. 4.

Od 1. 1. 1978 patrí múzeum pod správu štátneho podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. Zo Samovej ulice sa múzeum presťahovalo na Dlhú ulicu č. 92, kde sa nové expozície sprístupnili verejnosti v r. 1992. Od 1. marca 2013 prebehli na múzeu organizačné zmeny, múzeum je začlenené priamo pod vedúceho ekonomického úseku štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra,  š.p.

Dnes sa expozície rozprestierajú na ploche cca 8 900 m2, okrem výstavných priestorov je súčasťou múzea aj skanzen, Nitrianska poľná železnica a knižnica. Celková plocha areálu múzea dnes zaberá rozlohu viac ako 30 hektárov.