Súčasnosť o nás

 • Od 1. marca 2013 prebehli na múzeu organizačné zmeny, múzeum je začlenené priamo pod agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
 • Na čele strediska SPM je vedúci strediska, spadá pod neho 6 zamestnancov, ktorí zabezpečujú jeho celoročnú prevádzku.
 • Vo svojom zbierkovom fonde vlastníme viac ako 28-tisíc zbierkových predmetov z celej oblasti poľnohospodárstva.
 • V knižnici múzea sa nachádza 43 363 ks knižných jednotiek.
 • Od r. 2010 vykonávame odbornú evidenciu zbierkových predmetov elektronicky v programe BACH – PRO MUSEUM na 5 pracoviskách v databázach Etnografia, Numizmatika, Obecné zbierky a Prírastková kniha. Skatalogizovaných a odborne opísaných vrátane fotografií je zatiaľ 2285 zbierkových predmetov, t.j. asi desatina zo všetkých zbierkových predmetov múzea.
 • Mimo možnosti prehliadok stálych expozícií a skanzenu ľudovej architektúry každoročne pripravuje múzeum pre návštevníkov programové kalendárium akcií, ktoré sú spojené s kalendárnymi a výročnými zvykmi, tradíciami, odbornými podujatiami prebiehajúcimi vo výstavnom areáli Agrokomplex a krátkodobé výstavy komoditne spájané s poľnohospodárskou tematikou.
 • Najvýznamnejšie a opakované sú:  Staviame my máje, Noc v múzeu, Múzeum patrí deťom, Traktorparáda, Tradičné kosenie lúk a senobranie, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Mikulášsky vlak.
 • V súčasnosti stále expozície rozširujeme o expozíciu hospodárskeho dvora, kde sa zameriavame na chov našich pôvodných hospodárskych zvierat – oviec, kôz, koní a pod. Využívame ich pri predvádzaní živých ukážok ako sú ťahanie gepľa, zvážanie sena i na vozenie detí.
 • Už 27-rok je v prevádzke Nitrianska poľná železnica, ktorá každoročne prevezie 20-tisíc návštevníkov.  Pre deti jazdí detský elektrický vláčik.

 

Z digitalizácie zbierkového fondu…

 • Anketa

  Akou formou získavate informácie o podujatiach v SPM?

  Výsledky

  Loading ... Loading ...
 • Partneri