Nová expozícia hospodársky dvor sa nachádza medzi objektmi skanzenu, kde môžu návštevníci vidieť chov hospodárskych zvierat: oviec, kôz, poníkov, koní a somára domáceho.

Cena: 50 €