Technický fenomén gepeľ je prevodovým mechanizmom, ktorý zväčšuje  počet otáčok a slúži na prenášanie sily zvierat kráčajúcich dookola na poháňaný stroj (malá točka, čerpadlo, šrotovník, sečkovica, mláťačka a pod.). Toto zariadenie sa používalo od momentu  vynájdenia ozubeného kolesa a nesmierne uľahčilo fyzicky namáhavú prácu v baníctve, pri čerpaní vody, ťahaní bremien, zavlažovaní, poháňaní strojov vo všetkých odvetviach priemyselnej a poľnohospodárskej výroby. Najdlhšie sa zachoval gepeľ na vidieku, kde bol využívaný na pohon poľnohospodárskych strojov, najmä mláťačiek a sečkovíc.

V zbierkach Slovenského poľnohospodárskeho múzea v expozícii „Poľnohospodárske stroje“ sa nachádza zbierka gepľov z prelomu 19. a 20. storočia.

Ukážka práce gepľa ťahaného koňom poháňajúceho poľnohospodársky stroj (mláťačku alebo sečkovicu) prebieha v skanzene, trvá cca 20 minút.

Ukážku je potrebné nahlásiť 3 dni vopred.

Cena 33  € / ukážka