Zbierkový predmet mesiaca

Oselník

 

Názov: Oselník

Oselník je nádobka na odkladanie brúsneho kameňa, osly. Pretože pri kosení sena alebo obilia musela byť osla na brúsenie kosy stále vlhká, kosec ju nosil zavesenú s trochou vody vzadu za pásom. Oselník si zhotovovali buď sami roľníci z dreva a boli zdobené vruborezom alebo ich kupovali od predavačov na jarmokoch.

Oselník v zbierkach nášho múzea je zhotovený z jedného kusa dreva. Je tvaru hranola s ryhovanými geometrickými tvarmi a ornamentmi z roku 1884.

  • Anketa

    Akou formou získavate informácie o podujatiach v SPM?

    Výsledky

    Loading ... Loading ...
  • Partneri