V Slovenskom poľnohospodárskom múzeu sa nachádzajú nasledovné expozície: