Múzeum si môžete prezrieť ako organizovaná skupina od 6 ľudí. Návštevu však treba dopredu nahlásiť na nižšie uvedenom telefónnom čísle. 

Vstup do expozícií a skanzenu je možný len s ochranným rúškom na tvári. Pri vstupe do múzea je potrebné si vydezinfikovať ruky, dodržiavať medzi sebou bezpečnú vzdialenosť 2 m. Vstup  je možný len pod dozorom lektora bez jeho výkladu. Dodržujte jeho pokyny.

KONTAKTY PRE OBJEDNÁVKY A INFORMÁCIE
+421 911 404 001

muzeum@agrokomplex.sk

Prehliadka je možná len so sprievodcom, v slovenskom jazyku.

Vstupné podľa platného cenníka pre rok 2020.

Platba možná len v hotovosti!


Expozície v hornej časti múzea sú prístupné aj pre vozíčkárov.  Nachádzajú sa v budovách, ktoré sú prízemné, bez schodísk.

Sťažený prístup je len do niektorých objektov skanzenu:

ľudová škola – má rampu pre vozíčkárov

mlyny Cakov a Franková, čistička osív, pekáreň – vstup dovnútra cez 3 schody

lisovne oleja, voštinársky záboj, mliečnica, konzum – sú bezbariérové


 

Cenník vstupného, parkovného a služieb v SPM      
       
1.Vstupné do múzea:      
Prehliadka múzea      
Vstupné 5,00 €    
Zľavnené vstupné 3,00 €    
       
Prehliadka skanzenu      
Vstupné 5,00 €    
Zľavnené vstupné 3,00 €    
       
Prehliadka múzea a skanzenu      
Vstupné 6,00 €    
Zľavnené vstupné 4,00 €    
       
Skupinové vstupné od 10 osôb + okruh NPŽ 7,00 €    
Skupinové vstupné zľavnené + okruh NPŽ 4,00€    
       
Zľavnené vstupné:      
Žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.      
Občania s preukazom ŤZP bez sprievodcu (preukaz biely)      
Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP      
       
Voľný vstup:      
Občania s preukazom ŤZP so sprievodcom (preukaz s červeným prúžkom)
Deti do začatia školskej dochádzky (do 6 rokov) v sprievode rodiča      
       
2. Parkovné      
počas výstav organizovaných agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO Nitra, š. p.      
Auto 7,00 €    
Autobus 25,00 €    
       
3. Vstupné na NPŽ      
Mimo výstavy Agrokomplex      
Okruh cez Skanzen 3,00 €    
Zo stanice Skanzen do stanice Brána 2,00 €    
Zo stanice Brána do stanice Skanzen 2,00 €    
       
Počas výstavy Agrokomplex      
Okruh cez Skanzen 4,00 €    
Zo stanice Skanzen do stanice Brána 3,00 €    
Zo stanice Brána do stanice Skanzen 3,00 €    
Voľný vstup      
Deti do začatia školskej dochádzky (do 6 rokov) v sprievode rodiča      
       
       
Mimoriadny vlak na objednávku – firmy      
Dieselelektrický vlak – prevádzka minimálne 2 hod. 437,00 €    
Dieselelektrický vlak – každa ďalšia začatá hodina 89,00 €    
Parný vlak – prvádzka minimálne 4 hod. 922,00 €    
Parný vlak – každa ďalšia začatá hodina 106,00 €    
Mimoriadny vlak na objednávku – školy      
Dieselelektrický vlak – 1 jazda – 2x okruh Skanzen, minimálne 40 osôb 3,00 €    
       
4. Jazda detským elektrickým vláčikom      
3 okruhy 1,00 €    
Detský elektrický vláčik na objednávku – pre firmy      
Prenájom vláčika – 1 deň (max. 7 hod.) – možné len s obsluhou 84,00 €    
Obsluha detského el. vláčika – 1 hod. 16,44 €    
       
5. Cenník propagačného materiálu v SPM Nitra      
Leporelo SPM 1,00 €    
Leporelo NPŽ 1,00 €    
Sprievodca po múzeum 0,50 €    
Magnetka 2,50 €    
Drevená skladačka vláčik 2,50 €    
Omaľovánka 2,00 €    
Terčík výpravcu 3,50 €    
Retro šálka 6,50 €    
Wander Card 1,00 €    
Wander Book 4,00 €