Ponúkame jazdy vlakom

Ponúkame jazdy vlakom po Nitrianskej poľnej železnici, avšak nejde o parnú lokomotívu.Ide o lokomotívu na dieselový pohon, ktorá by v prípade záujmu o jazdy ťahala vagóny.

Jazdy je potrebné objednávať najneskôr 3 pracovné dni vopred. 

Fixná cena jazdy je 50€ (za pripravenie a prevádzku dieselovej lokomotívy) cena nezáleží od počtu prepravovaných osôb a pri akomkoľvek počte osôb zostáva rovnaká.

Odporúčané články