Zbierkový predmet mesiaca – model parnej oračky

V zbierkach SPM sa nachádza kolekcia modelov poľnohospodárskych strojov, medzi ktoré patrí aj model parnej oračky zhotovený v mierke 1:10. Parná oračka je samohybný parný stroj prispôsobený k ťahaniu pluhu za pomoci navijaku. Výrobcom originálov parných oračiek tohto typu bola firma Johna Fowlera - Fowler & Co. založená v r. 1863 v mestskej časti Hunslet v meste Leeds (Anglicko).

V zbierkach SPM sa nachádzajú aj originálne parné oračky so šesťradličným preklápacím pluhom, ktorý sa používal pri hlbokej tzv. lanovej orbe.  Oračky nezničili pôdu do takej miery, ako neskôr traktory, lebo nemuseli prechádzať po poli. Dve oračky boli odstavené na okrajoch poľa, medzi nimi sa natiahlo oceľové lano, na ktorom sa posúval pluh s preklápacími ramenami. Na konci poľa ho obsluha preklopila a opäť bol ťahaný druhou oračkou na opačný koniec poľa. Výkon orby bol 12,5 ha za deň. Oračky sa používali od 2. polovice 19. storočia, po 2. svetovej vojne postupne lanovú orbu nahradila priama orba traktormi so závesnými pluhmi. Okrem kolekcie parných oračiek a pluhov sa v zbierkach SPM nachádza aj obytná maringotka strojníka a cisterna na vodu.

Modely poľnohospodárskych strojov zo zbierok SPM si môžete prezrieť počas medzinárodnej výstavy “Poľnohospodárstvo v modeloch”, ktorá sa uskutoční v dňoch 17.9. – 20. 12. 2012 v Poľsku v Szreniawie – Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego (www.muzeum-szreniawa.pl).

  • Anketa

    Akou formou získavate informácie o podujatiach v SPM?

    Výsledky

    Loading ... Loading ...
  • Partneri