jpg

Autor:

Názov: Citara

Technika:

 

Citarastrunový hudobný nástroj nachádzajúci sa v našich zbierkach pochádza z Hajnáčky okr. Rimavská Sobota. Jeho rozmery: dĺžka 75 cm, šírka rezonančnej skrinky 20 cm, hrúbka 5,5 cm.

Citara je plnozvučný, viachlasý, sólový nástroj, na ktorý sa hrajú rytmicky viazané novšie nápevy regrútskych, vojenských a ľúbostných piesní. Od 60. rokov 20. stor. keď sa znovuoživila hra na citare najmä na južnom Slovensku a u Slovákov v Maďarsku a Juhoslávii, vytvorili sa viacčlenné citarové hudby, ktoré sa tešia veľkej obľube.

Odporúčané články