Jazdecký hrob – časť Archeológia.


jpg

Autor:

Názov: Jazdecký hrob

Technika:

 

Jazdecký hrob – časť Archeológia.

 

Jazdecký hrob.

Charakteristický spôsob pochovávania na našom území v období avarského kaganátu (6.-8. stor.) – ukladanie nespáleného tela zomrelého do hrobovej jamy spolu s koňom.

Tento rítus je vlastný etnikám, ktoré majú  pôvod v stepných oblastiach Euroázie a vychádzajú z organizačných princípov nomádskeho spôsobu života. Od Avarov si ho v období avarsko –slovanského spolužitia osvojovali aj Slovania.  Vo väčšine prípadov sa zachoval celý skelet, vzácne sa vyskytuje aj tzv. parciálne spolupochovávanie koní, keď sa našli v hrobe iba časti konskej kostry, väčšinou lebka a spodné časti končatín. Zvyšok koňa sa zvyčajne použil ako pokrm na pohrebnej hostine.

  • Anketa

    Akou formou získavate informácie o podujatiach v SPM?

    Výsledky

    Loading ... Loading ...
  • Partneri